In de vele contacten die u met uw verhuurder heeft, kan het gebeuren dat er verschillen van inzicht ontstaan en dat u een klacht heeft. Een klacht kan overal over gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop de medewerkers of het management van de corporatie u behandelen.

De commissie buigt zich over geschillen tussen (kandidaat-) huurders en de aangesloten woningcorporaties. De Geschillencommissie heeft vijf leden en werkt onafhankelijk van de woningcorporaties. 

Meer weten?

Links op deze pagina staan de veelgestelde vragen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Kijk dan in het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied voor uitgebreidere informatie. U kunt uw geschil online indienen, maar ook een formulier downloaden of ophalen bij de woningcorporatie. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Niet tevreden over afhandeling van uw klacht door de GWV? 
Op de pagina Klacht over GWV leest u wat u kunt doen.