Welkom bij GWV

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en omstreken

Dien hier uw online geschil in

In de vele contacten die u met uw verhuurder heeft, kan het gebeuren dat er verschillen van inzicht ontstaan en dat u een klacht heeft. Een klacht kan overal over gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop de medewerkers of het management van de corporatie u behandelen.

De commissie buigt zich over geschillen tussen (kandidaat-) huurders en de aangesloten woningcorporaties. De Geschillencommissie heeft vijf leden en werkt onafhankelijk van de woningcorporaties. 

Online uw geschil melden
Veelgestelde vragen
Wanneer kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie? Hoe verloopt de procedure bij de Geschillencommissie? Voorbeelden van geschillen Hoe neem ik contact op met GWV?
Meer weten?

Links op deze pagina staan de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Niet tevreden over afhandeling van uw klacht door de GWV? 
Op de pagina Klacht over GWV leest u wat u kunt doen.