Voorbeelden van geschillen

Een reparatieverzoek, vraag of klacht moet u eerst bij de eigen woningcorporatie indienen. Wordt uw klacht niet naar wens afgehandeld en komt u er samen niet meer uit? Dan is er sprake van een geschil tussen u en uw verhuurder. U kunt de geschillencommissie dan vragen om een onafhankelijk oordeel te geven over de situatie. Enkele voorbeelden van geschillen:

 • het uitblijven van een toegezegde actie
 • het te traag ondernemen van een toegezegde actie
 • onvoldoende uitleg geven over beleid
 • onvoldoende uitvoering van het beleid
 • onvoldoende kwaliteit van verstrekte informatie
 • het niet nakomen van afspraken
 • onenigheid over feitelijke gegevens
 • gebrekkige inspraakmogelijkheden
 • geen inzage in stukken krijgen
 • slechte dienstverlening door medewerkers van de corporatie of door anderen die in opdracht van de corporatie werken
 • het niet nakomen van afspraken over samenwerking met bewonersgroepen
 • onvoldoende overleg met bewonersgroepen.

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag