Wanneer kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

In eerste instantie vragen wij u de klacht samen met de corporatie te bespreken. Elke corporatie kent een interne klachtprocedure. Voordat u uw geschil bij de commissie kunt aanmelden, moet u eerst die interne procedure doorlopen:

 • 1

  U probeert eerst met de medewerker die uw zaak behandelt tot een oplossing te komen. 

 • 2

  Wilt u dit niet of wordt uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u ook in gesprek met de leidinggevende van deze medewerker. 

 • 3

  Komt u ook met de leidinggevende niet tot een gewenst eindresultaat? Dan is er sprake van een geschil. Vul het online formulier in of download/print een versie op papier

  Gaat uw klacht over woningtoewijzing, huurprijs/servicekosten of de jaarlijkse huurverhoging? Dan nemen wij uw klacht niet in behandeling. Klachten over huurprijs en huurverhoging meldt u bij de Huurcommissie. Voor de werkwijze bij klachten over de af- en toewijzing van woningen kunt u terecht bij WoningNetEemvallei.nl of Huiswaarts.nu

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag