Wat is een geschil?

Er is een verschil tussen klachten, geschillen en een bezwaar (huurprijs).

Heeft u een klacht? Meld het bij uw corporatie!

Vindt u dat uw woningstichting uw probleem niet goed heeft afgehandeld? Of bent u onjuist behandeld door een medewerkers van de woningstichting? Dan meldt u dit eerst als klacht bij uw woningstichting. Dit kan vaak via de website van de verhuurder. De woningstichting neemt uw klacht in behandeling.

Wordt uw klacht niet naar wens afgehandeld en komt u er samen niet meer uit? Dan is er sprake van een geschil tussen u en uw verhuurder. Dit geschil kunt u aan de geschillencommissie voorleggen.

U doet dit via het online formulier of u download een print-versie.

Wat is geen geschil voor onze geschillencommissie?

Wordt de huurprijs van uw woning aangepast en wilt u hier bezwaar tegen maken? Dan dient u een bezwaar in bij de Huurcommissie. Heeft u klachten over de woningtoewijzing? Dan kunt u terecht bij (de geschillencommissie van) WoningNet.

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag