Klacht over GWV

De leden van de Geschillencommissie (GWV) houden zich aan de Governancecode woningcorporaties. Bent u van mening dat uw klacht niet goed is behandeld door de GWV? Bijvoorbeeld omdat de GWV onredelijk wacht met het in behandeling nemen van de klacht of niet onafhankelijk is? Dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Governancecode woningcorporaties. Deze Commissie toetst de klacht aan de Governancecode en doet daar uitspraak over.

Let op: de klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om door de Commissie te worden behandeld:

  • u kunt pas bij de Commissie Governancecode woningcorporaties terecht nĂ¡dat de klacht bij de GWV is ingediend en de klacht vervolgens niet naar behoren werd afgehandeld.
  • de klacht gaat niet over een kwestie die al in behandeling is bij de Huurcommissie of bij een rechter, of een klacht of kwestie waarover de Huurcommissie of de rechter al een uitspraak heeft gedaan.
  • de klacht betreft niet de inhoudelijke beoordeling van een zaak die kan worden behandeld door een geschillencommissie van de woningcorporatie, een kwestie die bij de geschillencommissie in behandeling is of waarover de klachten- of geschillencommissie al een uitspraak heeft gedaan.
  • de indiener moet voldoende zwaarwegend belang bij de klacht hebben.

Bekijk hier meer informatie over een klacht indienen bij de Commissie Governancecode woningcorporaties.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag